Emoční pasiáns

Jak se vyznat ve svých emocích...

Pokud nemáme vládu nad svými emocemi, pak máme NEMOCE.

  • Vite co pocit  ?
  • Víte co je emoce ?

Jak změnit zlost na smích ?

 

 

V povědomí lidí je již známa skutečnost o duchovních příčinách vzniku nemocí. Je tím myšlena souvztažnost autonomního neboli vegetativního nervového systému jako orgánu reagujícího na vnější podněty – pocity. Tento systém přenáší podvědomé informace na na fyzické tělo včetně vnitřních orgánů. Pocit, ať pozitivní, či negativní,  který je potlačen zůstává v podobě napětí v našem těle. Vyjádřený pocit je emoce a přináší uvolnění a pochopení toho co potřebujeme. Nevyjádřený pocit je zablokovaná emoce a z toho vznikají nemoce. Lidé často potlačují své emoce a nakonec se nevyznají ve svých pocitech a potřebách. Mnohdy se zaměňují všechny tyto pojmy, či se zjednodušují na známé „ je to super“ nebo „mám depku“.

Vytvořili jsme psychologickou hru, díky které se daří mnohem efektivněji zařadit momentální stav a potřebu jednotlivce a následně zpracovat tento deficit pomocí metod fenomenologie. Používáme různé konstelační techniky, at již systemické, experimentální, Voice Dialog apod. Mohli bychom říci, že emoční pasiáns je skvělým indikátorem problémů a pomocnik pro zjednodušení postupu jejich řešení.

 

 

 zpět na kalendář akcí

 

--