Reflexní terapie – Light

Reflexní terapie je jedna z nejúčinnějších metod alternativní medicíny, která využívá skutečnosti, že všechny orgány, nebo části těla mají svoje reflexní místo (reflexní plošku) na chodidle.

Pomocí této metodiky se ovlivňují reflexní body na plosce nohy, které pozitivně působí na celé tělo. Obrazy všech orgánů, žláz a jiných částí těla. Jejich správnou stimulací je možné, díky specifickým reflexům, zásadně ovlivňovat zdravotní stav.

Reflexní terapie využívá tlaku a masáží reflexních zón a ploch na chodidlech nohou a nově i na rukou. Reflexní zóny se využívají nejen pro terapii, ale také pro docela spolehlivou diagnostiku. Reflexní plošky jsou tvarově velmi podobné příslušnému orgánu a představují rozměry až několika centimetrů čtverečních. Na nich je možné si okamžitě ověřit nejen správnost určení reflexní plošky, ale i zhruba určit stav příslušného orgánu. Správnost provádění reflexní terapie je také přímo kontrolováno efektem prováděné masáže.

Slova autorky O reflexní terapii – Light.

Po letech praxe a zkoušení různých technik, včetně reflexologie, kdy poslední z nich byla přímo reflexní terapie podle Ing. Janči , se samovolně vytvořila metoda, která ctí základní pravidla reflexní terapie, zejména reflexní plošky, pro diagnostiku , avšak namísto užití silného tlaku je hojně užíváno mentálních forem, léčení energií ,dechem a světlem, využitím znalostí souvislostí a příčin, dále pak tzv. uvolňování membrán. Je dosahováno výrazného efektu zlepšením toku buněčné energie, synaptických spojení a obnovení volného proudění a vstřebávání lymfy. Práce je vedena na vyšší duchovní úrovni tj. za pomoci duchovních učitelů a průvodců.

Při seminářích a kurzech je kladen zvýšený důraz na duchovní rozvoj osobnosti terapeutů a na zlepšení jejich zdravotní kondice. Stanovení diagnostiky se upřesňuje orientální a symptomatickou diagnostikou, mentální diagnostikou a využitím dalších alternativních metod. Vyučují se techniky uvolňování životní energie čchi, její koncentrace a užití. Adepti jsou zasvěceni na několika stupních, podle připravenosti, z vyšší vůle. Zasvěcením se výrazně zvětšují schopnosti žáků pouhým přiložením rukou dochází kupř.k vymizení otoků, cyst, uvolnění blokád a podobně. Žáci se učí vést své klienty k pochopení příčin jejich potíží a vybuzení vlastní samo léčivé síly. Vložila jsem do této metody to nejlepší co jsem se naučila a stále metodu vylepšuji a dostávám nové informace. Absolventi dokáží velice brzy samostatně pracovat bez nebezpečí nevhodných úkonů, s jistotou a sebedůvěrou.

Chcete-li se přihlásit na akci klikněte ZDE - on-line přihláška.