Léčivé vzdělávání

Projekt tvořený z lásky k lidem s touhou předat vše, co jsme dostali a umožnit mnohým realizaci jejich cílů

 • jed inečná koncepce vzdělávacího systému Hadži-ki  otevírá možnost osobního uplatnění v minimálním čase

 • vše co nabízíme budete umět také

Co Vám studium přinese?

 1. Příjemný postup při rozvoji Vaší osobnosti, klid a harmonii, uvolnění vnitřního potenciálu.
 2. Zlepšení zdravotního stavu a psychiky, omlazení.
 3. Naučíte se zajímavé metody na uskutečnění pozitivní změny osobnosti, na léčení sebe i druhých.
 4. Získáte komplexní přehled nad esoterickou naukou a schopnost užívat tyto znalosti.
 5. Zvýšení rozeznávacích schopností a vnímavosti. Enegetické srovnání elementů v sobě.
 6. Spoustu nádherných přátelství, setkání, zábavy, objevování nových míst.
 7. Poznání způsobů práce s energiemi různých frekvencí.
 8. Zlepšení vztahů v rodině, zaměstnání i ve společnosti.
 9. Nezávislost, možnost příjmů a praktického provozování poradenské činnosti již v průběhu studia.
 10. Úsporu financí za léky a ošetření, schopnost pomoci bez časových prodlev.

Proč zvolit tento typ vzdělávání ?

 •  Tento vzdělávací systém byl první akademií - praktickou ezoterickou školou tohoto druhu v ČR a svou koncepcí stále je jedinečnou.
 •  Kvalita výuky je srovnatelná s prestižními zahraničními instituty. 
 •  Akademie má tradici. Každoročně otvíráme od r. 2004 minimálně jeden 1. ročník v Česku a nyní i na  Slovensku
 •  Zkušený lektorský tým zajišťuje pocit bezpečí, rodinné atmosféry a individuálního přístupu. Malé skupiny vede vždy lektorský pár.
 •  Na sebe navazující postup výuky formou superlearningu zajišťuje rychlé, snadné a bezpečné pochopení témat.
 •  Praktická součást každého setkání je zároveň ověřením a zárukou kvality výuky.
 •  KNOW HOW je předáváno ve standardu umožňujícím po každém semináři uplatnit minimálně jednu metodu k výkonu samostatné praxe, tím je   zajištěna i bezprostřední návratnost investice.
 •  Do osnov jsou zařazovány aktuální a nadčasové trendy a  specializace je ve 3.stupni a 4. stupni
 •  Pro setkání jsou vybírány energeticky významné lokality s ohledem probírané téma.
 •  Lektorský tým podporuje v průběhu i po ukončení studia osobní rozvoj každého jedince.
 •  Pro bezpečný postup jsou vyhlašovány doprovodné programy umožňující dořešit složitější osobní témata.
 •  Výuka je podporována léčivou energií lásky a přátelství Hadži-ki, ta je současně energo-informačním paprskem, který obdrželi zakladatelé Systému přírodního léčení a vzdělávání Hadži-ki Marcela a Mirek, duchovní dvojčata, a to jako spontánní zasvěcení, pro splnění svého úkolu na Zemi.
 •  Hadži-ki vytváří podporu pro  Harmonický duchovní životní styl
 •  Iniciace - zasvěcení:  po ukončení jednotlivých stupňů Hadži-ki je dobrovolným slavnostním aktem, je předávána lektory, které osobně poznáte.
 •  Logo Hadži-ki - dvě srdce lásky a přátelství  v ležaté osmičce nekonečna z jejího středu vystupují dva okřídlení hadi - Caduceus. Po ukončení a iniciaci prvního stupně je symbolem absolventů stříbrné logo, Mistři mohou nosit logo zlaté.

Uplatnění absolventů:

 - samostatným podnikáním nebo při vedlejší činnosti jako:

- léčitel, terapeut, masér, poradce, diagnostik, ap.

- lektor Systému přírodního léčení a vzdělávání Hadži-ki, lektor kurzů a workshopů

- organizátor akcí

- výtvarník, aj.umělecké činnosti

- výrobce předmětů sortimentu Hadži-ki nebo vlastních

- prodejce

Potřebujete poradit, vysvětlit či získat více informací? Pak nás neváhejte kontaktovat.

Kalendář

Přihláška on-line

Lektoři systému

Ceník

Ohlasy