Kabala

Přínosem studia je nadhled, pochopení a schopnost samostatné práce s Vesmírnými energiemi. Kabala je nauka o neměnných zákonech Vesmíru.

Od nepaměti je pro výuku užíváno schema Stromu života, kde je znázorněno spektrum energijí a jejich vazby. Dříve byla tato učení tajná, předávala se pouze ústně. Kabala je živá a v současné době znovu objevovaná. Kabale se věnujeme 17 let.Za tu dobu jsme získali mnohé zkušenosti. Pro co nejlepší  pochopení jsme vytvořili cyklus 6 víkendů s praktickými prožitky.

Program víkendů:

1. kabalistická filosofie a pojetí Stromu života      31.1.-2.2.2020
2. energetické úrovně, rozlišování indicií  28.2.-1.3.2020
3. osobní stezka a vstupy do sefirot   17.-19.4.2020
4. plány a projekty dle mapy Stromu života    22.-24.5.2020
5. triády a vztahové rovnice, praktické užití   26.-28.6.2020
6. prakticky dle Stromu života    4.-6.9.2020

Náplň jednotlivých víkendů  je orientační, bude se vyvíjet podle postupu a potřeb skupiny v souladu s kabalistickou filosofií.

Dnes již jsme schopni aktivovat energie jednotlivých úrovní a použít je pro zvýšení vibrací a naučit tomuto umění i naše studenty. Na Zemi nyní přicházejí energie z jiných úrovní než na které jsme dosud zvyklí. Změnu myšlení je nutné přizpůsobit novým vibracím.

Dostali jsme  chanelling s  informacemi, že kabala  bude ochranným pláštěm pro bezpečí psychických nálad lidstva.

Cena cyklu  6 víkendů 7 500Kč.

Cena pro rodinné příslušníky - sleva 50% ze základní částky Sleva pro opakující dle dohody..

Termín prvního víkendu: 31.1.-2.2.2020 v Děčíně

Přihláška on-line ZDE