Kabala

Přínosem studia je nadhled, pochopení a schopnost samostatné práce s Vesmírnými energiemi. Kabala je nauka o neměnných zákonech Vesmíru.

Od nepaměti je pro výuku užíváno schema Stromu života, kde je znázorněno spektrum energijí a jejich vazby. Dříve byla tato učení tajná, předávala se pouze ústně. Kabala je živá a v současné době znovu objevovaná. Kabale se věnujeme 17 let.Za tu dobu jsme získali mnohé zkušenosti. Pro co nejlepší  pochopení jsme vytvořili cyklus 6 víkendů s praktickými prožitky.

Program víkendů:

1. kabalistická filosofie a pojetí Stromu života
2. energetické úrovně, rozlišování indicií
3. osobní stezka a vstupy do sefirot
4. plány a projekty dle mapy stromu života
5. triády a vztahové rovnice, praktické užití
6. léčivé účinky stromu života

Dnes již jsme schopni aktivovat energie jednotlivých úrovní a použít je pro zvýšení vibrací a naučit tomuto umění i naše studenty. Na Zemi nyní přicházejí energie z jiných úrovní než na které jsme dosud zvyklí. Změnu myšlení je nutné přizpůsobit novým vibracím.

Dostali jsme  chanelling s  informacemi, že kabala  bude ochranným pláštěm pro bezpečí psychických nálad lidstva.

Cena cyklu  6 víkendů 15 000Kč (tj. 2500 Kč za jeden víkend)  při jednorázové platbě sleva 1000 Kč.

Platby pro cykly s doplatkem rozděleným max. na dvě částky 7500,- a 7500,-Kč.

Cena pro rodinné příslušníky - sleva 50% ze základní částky, lze uplatnit pouze jednu slevu. Sleva pro opakující 50% ze základní částky.

Termín prvního víkendu: 13.-15.4.2018 v Panenské Rozsíčce u Třeště

Přihláška on-line ZDE