GDPR - zásady ochrany osobních údajů

Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

  • Správcem osobních údajů jsme  my,
    Miroslav Hadaš,  IČ 60589230,
    na www.hadziki.cz (dále jen Hadžiki)
  • Uživatelem jste Vy, zákazník.

Hadžiki si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Hadžiki zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem těchto  zásad je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek Hadžiki (www.hadziki.cz; https://hadziki.eshop-zdarma.cz/).

1)    Zpracování osobních údajů pro zasílání novinek

a)    V případě zájmu návštěvníka o zasílání novinek a dalších reklamních sdělení, bude Hadžiki za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy. Pokud poskytne Hadžiki, návštěvník rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, telefon), zpracovává Hadžiki  za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů.

b)    Osobní údaje návštěvníka Hadžiki, začne zpracovávat až poté, co návštěvník udělí pomocí registračního formuláře dobrovolný souhlas pro zasílání novinek a následně přihlášení k odběru potvrdí dle instrukcí v doručené emailové zprávě. Nebude-li přihlášení k odběru potvrzeno z registrované e-mailové adresy, zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

c)    Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Hadžiki sám anebo tímto pověří třetí osobu, zejména společnost SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.

d)    Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese Miroslav Hadaš, Masarykovo nám. 47 Jihlava. Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr “ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti Hadžiki možné.

2)    Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

a)    V případě nákupu zboží na výše uvedených webových stránkách bude Hadžiki zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce. 

b)    Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude Hadžiki provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých oprávněných práv.

c)   Hadžiki bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

d)    Hadžiki  bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne Hadžiki. Osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

3)    Další práva spojená s ochranou osobních údajů

   Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů Hadžiki , či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na Hadžiki jakýmikoli prostředky.