Hadži-ki® 

příroda neustále reaguje na emanaci - projevení Božích sil

Jak získat schopnosti po kterých toužíte?  klikněte na úvodní stránku!

  • klíč k léčivé síle energie  lásky a přátelství

  • Logo Hadži-ki - dvě srdce v nekonečnu - vyjadřují nekonečnou lásku a přátelství, ze středu vystupuje  Caduseus znak lékařů, lékárníků a léčitelů je rovněž znakem Archanděla Rafaela - léčitele a ranhojiče

  • napojení na  vitální všude přítomnou energii, přijímanou  specifickým způsobem - prostřednictvím zářiče - loga Hadži-ki

  •  není potřeba užití žádných dalších symbolů

  •  aktuální jemné vibrace jsou přijímány z vyšších oktáv

  •  život v souladu s těmito vybracemi =  harmonický duchovní životní styl       

  • tento způsob umožňuje užití jemnějšího frekvenčního spektra pro práci v mentálních a duchovních rovinách, umožňuje zrychlené odpracování karmy
  • logo Hadži-ki je klíčem pro užití  zrychlených vibrací důležitých pro tuto dobu ( v této době je již zlaté logo Hadži-ki® zařazeno mezi archetypy kosmického jazyka)
  • Hadži-ki umožňuje spojit  všechny energie podporující život na Zemi v souladu s Božím plánem
  • k plnému čerpání božích energií skrze a splynutí s Jednotou lze postupně dospět 

Citlivým vnímáním přírodních zákonů zaznamenáváme změny a můžerme se s nimi sladit. Jsou to vitální energie, které můžeme využít v takové míře, jak jsme připraveni.

Hadžiki, Reiki, Schambala atp. jsou způsoby čerpání - nikoliv Zdroj! Vesmírný jazyk a plán pro čerpání energií najdete v Kabale.

Každá škola připravuje své žáky na přijímání energií Stvořitele, cíl je stejný. Každý má možnost si vybrat takový způsob, který mu vyhovuje. Škola ponechává jedinci autonomní přístup k vnímání veškerého vnějšího světa, získaného vlastní zkušeností a využitého individuálním  způsobem. („hagios“ význam převzatý z latinského přepisu aramejských a arabských podob "hadži" - jedinec usilující o dobro, tedy člověk nábožný, svatý. Hagioterapie - obor, který využívá mytologických příběhů).

Zkuste si:

 Zkuste si v duchu zašeptat 3x ,Hadži-ki přijď a představte si logo uvnitř hlavy  ve zlaté barvě, nadechněte je do srdce....pokud pocítíte jemné chvění nebo zvláštní mrazení apod. okolo srdce nebo na rukou, pak je to znamení, že jste připraveni na cestu.

Mistrovská cesta Hadži-ki jde cestou Vesmírných zákonů, studium a žití podle Kabaly.

Co je to iniciace

Iniciace je energetickým napojením na zdroj. Skládá se z fyzického aktu napojení a astrálního prožitku v průběhu poznávání. Prožitek je mnohem významnější pro dokonalé napojení neboť přináší pravé poznání. Vlastní akt iniciace je přípravným krokem. Skutečným zasvěcením je vnitřní a skrytá podstata, která žene adepta, aby vytrvale vyhledával stezku poznání...
K tomu potřebuje klid mysli, uvědomění vnitřních impulsů, pracovat vytrvale a do jisté míry se i obětovat.
Dosáhneme-li skrytého vnitřního já, znamená to spojení s universální silou.
Každý jeden člověk, který to dokáže, obohacuje celé lidstvo.
Být příslušníkem skupiny propůjčuje vědomí stav pozvednutí a odhalení moudrosti inspirované božstvím.
Iniciací se očišťuje a připravuje, aby mohl přijmout tajemství a učení, která dostává postupně při každé iniciaci. Iniciace je zkušenost, dává uznání a naplnění.
Rozhodnutí vydat se na duchovní cestu má takovou sílu, že kandidát poprvé vstupující do chrámu, je ve stavu zvýšeného vědomí, adrenalin mu proudí celým tělem, smysly má zostřené a celá jeho bytost je přichystaná a připravená přijmout příval energie. To vše je způsobeno vědomým rozhodnutím vydat se na cestu duchovní.

Nedaří-li se dosáhnout zasvěcení nebo nějaké roviny na duchovní stezce či duchovním směru je to zpravidla způsobeno naší neochotou obětovat malicherné potřeby a přání nižší osobnosti
Člověk by se neměl honit jenom proto, aby dokázal svou duchovní dokonalost nebo inteligenci. Duchovní cesta je svobodným rozhodnutím

Iniciace znamená začít – chrakteristickým znakem je rozšíření mysli, z toho plynoucí duchovní růst a uvědomování si vyššího vědomí.