Historie

         Na začátku byla velká touha pomáhat lidem na cestě ke zdraví, představa zdravých a šťastných lidí. K dnešnímu dni prošlo  HADŽI-KI  cestou vývoje.

Původně jsme pracovali každý sám - Marcela Chadžijská a Miroslav Hadaš. Dělali jsme individuální léčení v rozsahu, který jsme uměli, byly to masáže, poradenství, diagnostika, Reiki.

 

V roce 2000 jsme se náhodně setkali na semináři krystaloterapie a díky stejné síle touhy pomáhat nás jakási neviditelná síla spojila do pracovní dvojice.

Nyní máme celý tým spolupracovníků, absolventů studia AUM, kteří nám pomáhají udržovat, rozvíjet a šířit myšlenku  léčivé energie lásky a přátelství

Zprvu to byly samostatné společné semináře - Ezoterický maraton, půsty, škola reflexní terapie.

Poté přišla potřeba vnést systematičnost do všeobecného ezoterického vzdělávání, bylo to vnitřní našeptávání a obrazy. První vznikly semináře v roce 2004, které jsme nazvali Otvírání studánek lásky. Bylo to o elementech, v přírodě, učili jsme se poznávat přírodní živlové energie a jejich působení. Dále nám přišla informace, že máme postupovat dál na cestě osobního rozvoje a že každý si potřebuje zpracovat témata jednotlicvých úseků života a už tu byla Expedice po spirále bytí ja ko druhý stupeň vzdělávání. První jsme přejmenovali na Živý pentagram - nyní v poslední podobě Přírodní zákony. Studenti však dokončili druhý stupeň a chtěli něco dál, přišla nám Kaskáda splynutí jako 3.stupeň. Vůbec jsme netušili co se bude dít, ale vnitřní vedení bylo neomylné. Dostávali jsme návody těsně před semináři a prožívali s první skupinou vše poprvé. Byli to opravdoví průkopníci, lidé s výdrží. Energie byly velmi silné a nikdo nebyl natolik připraven, aby ji intenzivně nevnímal. bylo to velkíé čištění. Všichni si poctivě museli odpracovat své vnitřní bloky. Za to všem patří dík, protože pomohli vybudovat Systém přírodního léčení a vzdělávání.

Napojení na silný Božský energetický kanál jsme dostali jako dar v roce 2001 v Chorvatsku. Rozšiřujeme dál tuto energii lásky a přátelství mezi lidi. Vzhledem k její výrazné účinnosti bylo nutné vytvořit celý systém přípravy pro bezpečné napojení  jedince na tento energetický prostup.  Proto byl vytvořen Systém přírodního léčení a vzdělávání Hadži-ki® jako specifická cesta vzdělávání a osobního rozvoje skrze prožitek.Postupně, tak jak jer popsáno výše,  byl vytvořen komplexní systém výuky a přípravy adepta s názvem AUM - Academia Universum Magnum. Nejprve práce na sobě a teprve pak na ostatních.   Na základě našeho příběhu jsme napsali knížku “Báječná cesta Hadžiki", kde jsou mj.uvedeny podrobnosti naší iniciace. Můžete porovnat naše příběhy s vašimi zkušenostmi na cestě poznání.

Zkuste si:

 Zkuste si v duchu zašeptat 3x ,Hadži-ki přijď a představte si logo uvnitř hlavy nejlépe ve zlaté barvě, nadechněte je do srdce....pokud pocítíte jemné chvění nebo zvláštní mrazení apod. okolo srdce nebo na rukou, pak je to znamení, že jste připraveni na cestu.

 

V současné době má AUM podobu mezinárodní ezoterické akademie, běží 21. cyklus Přírodních zákonů. Každoročně nyní otvíráme 2 cykly. Současně probíhají doprovodné programy, kde si mohou studenti i ostatní zájemci zpracovat svá osobní témata nebo se neaučit něco dalšího.  Jsou to rodinné konstelace, asistovaný půst, reflexní terapie, práce s tělovými svícemi, a řadfa dalších seminářů, workshopů a přednášek.

Od začátku naší spolupráce proběhlo stovky seminářů a mnohé se změnilo, Systém přírodního léčení a vzdělávání se stále vyvíjí. Mnoho lidí se dokázalo díky studiu na naší akademii uplatnit v životě, vytvořit si vlastní cestu podnikání a zajištění živobytí. Někteří si zvolili nové zaměstnání, jiní pracují na vedlejší úvazek. Jsou to lektoři, terapeuti, výrobci  různých předmětů - jako jsou třeba očistné svíce, malovaných předmětů či oblečení apod.

Pokud si člověk dovolí dělat to co ho baví, je šťastný a také zdravý. Tím se splňuje naše původní myšlenka.