Ochranná známka Hadži-ki

Označení Hadžiki je registrovanou ochrannou známkou Úřadu průmyslového vlastnictví

                                                                 pod. č. 326463

Ochranná známka je označení, pomocí kterého firmy identifikují samy sebe, své výrobky a služby. Tím se pro zákazníky odlišují od ostatních firem, které na trh přinášení stejné nebo podobné výrobky a služby. Může mít obrovskou cenu.

Označení ochrannou značkou  - symbol

Vzdělávání v oblasti přírodního léčení Hadži-ki

Tělové svíce Hadži-ki

Ochranná známka Hadžiki reprezentuje svíce našich autorizovaných výrobců. Očistné svíce Hadžiki, jsou označovány registrovaným symbolem, v našem případě aktivovaným symbolem, zaručujícím reprezentující standard.

Vlastník registrované obchodní značky může v případě jejího porušení započít právní úkony, směřující k zabránění neautorizovaného použití této značky.

Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách