Ing.Miroslav Hadaš a Marcela Chadžijská 

duchovní léčitelé a lektoři,  mistři Reiki a Hadži-ki, objevitelé nové brány vitální boží kosmické energie Hadži-ki  řady originálních metod, autoři knihy „Báječná cesta Hadži-ki“, "Očistné tělové svíce" ",Fenomény životních etap", "Metoda STOP-START", " Příručka rodinných konstelací",  zakladatelé „Systému přírodního léčení a vzdělávání Hadži-ki“  a  Akademie léčitelských umění

 

 

  • Každý působí ve svém regionu jako duchovní léčitel - tj. konzultant  Marcela v Děčíně, Mirek v Jihlavě.
  • Společně vedou a pořádají skupinové akce, kurzy, přednášky a zahraniční pobyty, píší knihy
  • jsou duchovními dvojčaty

Spolupracují od roku 2000 a jejich společné působení v duchovní rovině mnohonásobně zvyšuje příznivý vliv na životní pohodu a pocit uvolnění. Energie působí v  přítomnosti  Mistrů samovolně tak, že nejprve vyplavuje psychické bloky, poté doplňuje energetickou rovnováhu. Je to způsobeno harmonickým energetickým polem duchovních dvojčat. Každému se dostává pouze tolik, kolik je ochoten přijmout. Vše je blíže popsáno v knížce „Báječná cesta Hadži-ki“, kterou Marcela a Mirek napsali, a která má sama o sobě léčivé účinky. Je energetizována autory a vyzařováním ilustrace anděla Hadžiki Zory Moulisové a dalších léčivých obrázků Majky Michajlecové a Marcely Chadžijské uvnitř knížky. S Marcelou a Mirkem jste se mohli setkat na stránkách časopisů – kupř. Meduňka, Regenerace, Astro, Spirit, Ve hvězdách...rozhlase i TV, na esoterických festivalech, přednáškách...
Oba jsou lektory, léčiteli, maséry, reflexními terapeuty- plosky nohy. Oba prošli kromě řady kurzů a seminářů také mnoha vzdělávacími systémy významných lektorů, jako je studium psychoterapie na filosofické fakultě, Duchovní universita Milana Calábka, eniopsychologie Alberta Ignatěnka, Sedm paprsků a Modré Světlo Jaroslava Chvátala, Sám sobě přítelem MUDr. Martina Daniela, několik systémů Reiki, Andělské léčení atd. Jsou jedni z prvních, kteří začali praktikovat v českých zemích rodinné konstelace a jejich prokombinaci s dalšími fenomenologickými prvky a ojedinělými specifiky energetické psychologie a fenoménu Hadži-ki..Vedou od roku 2000 asistované půsty s očistou těla i duše, vyučují reflexní terapii – Light ( vlastní úprava – odlehčení klasické reflexní terapie plosky nohy, místo tlaku energetické působení ). Vše co znají, předávají dál a vychovávají nové lektory, léčitele, reflexní terapeuty. Jsou výbornými startéry pro uplatnění specifických poslání každého jednotlivce. Otevírají srdce lidí, umožňují nová přátelství a setkání třetího druhu.

Vytvořili osobitý způsob pro předávání umění práce s energií a se živly, lidovými léčivými prostředky, tradicí i novodobými poznatky - od pentagramu ke Kabale  a Bibli, posíleni Boží milostí.  Založili 1. Esoterickou školu v Čechách, která má již tradici a dobré jméno. Prožitková  forma plná objevné tvořivosti, osobní svobody, radosti, humoru a nových přátelství.  Setkávají se Ti, kdož jsou zrozeni z jedné Duše, poznávají se a radují, podporují se. Harmonická dispozice vytváří brzy pocit bezpečí a velice přátelskou atmosféru.

Kontakt