Ing.Miroslav Hadaš a Marcela Chadžijská 

duchovní léčitelé a lektoři,  mistři Reiki a Hadži-ki, objevitelé nové brány vitální boží kosmické energie Hadži-ki  řady originálních léčivých metod, autoři knihy „Báječná cesta Hadži-ki“, a "Očistné tělové svíce", zakladatelé „Systému přírodního léčení a vzdělávání Hadži-ki“  a  Akademie léčitelských umění

 

 

  • Každý působí ve svém regionu jako léčitel, reflexní terapeut. Marcela v Děčíně, Mirek v Jihlavě.
  • Společně vedou Akademii a pořádají skupinové terapie, kurzy, přednášky a zahraniční pobyty, píší knihy
  • jsou duchovními dvojčaty

Spolupracují od roku 2000 a jejich společné působení mnohonásobně zvyšuje léčivý efekt. Pouhý pobyt v  přítomnosti mistrů je léčivý. Energie působí samovolně tak, že nejprve vyplavuje psychické bloky, poté léčí a doplňuje energetickou rovnováhu. Je to způsobeno harmonickým energetickým polem duchovních dvojčat. Každému se dostává pouze tolik, kolik je ochoten přijmout. Vše je blíže popsáno v knížce „Báječná cesta Hadži-ki“, kterou Marcela a Mirek napsali, a která má sama o sobě léčivé účinky. Je energetizována autory a vyzařováním ilustrace anděla Hadžiki Zory Moulisové a dalších léčivých obrázků Majky Michajlecové a Marcely Chadžijské uvnitř knížky. S Marcelou a Mirkem jste se mohli setkat na stránkách časopisů – kupř. Meduňka, Regenerace, Astro, Spirit, Ve hvězdách...rozhlase i TV, na esoterických festivalech, přednáškách...
Oba jsou lektory, léčiteli, maséry, reflexními terapeuty. Oba prošli kromě řady kurzů a seminářů také mnoha vzdělávacími systémy významných lektorů, jako je studium psychoterapie na filosofické fakultě, Duchovní universita Milana Calábka, eniopsychologie Alberta Ignatěnka, Sedm paprsků a Modré Světlo Jaroslava Chvátala, Sám sobě přítelem MUDr. Martina Daniela, několik systémů Reiki, Andělské léčení atd. Jsou jedni z prvních, kteří začali praktikovat v českých zemích rodinné konstelace a jejich prokombinaci s dalšími fenomenologickými prvky a ojedinělými specifiky energetické psychologie a fenoménu Hadži-ki..Vedou od roku 2000 asistované půsty s očistou těla i duše, vyučují reflexní terapii – Light ( vlastní úprava – odlehčení klasické reflexní terapie, místo tlaku energetické působení ). Vše co znají, předávají dál a vychovávají nové lektory, léčitele, reflexní terapeuty. Jsou výbornými startéry pro uplatnění specifických poslání každého jednotlivce. Otevírají srdce lidí, umožňují nová přátelství a setkání třetího druhu.

Vytvořili osobitý způsob pro předávání umění práce s energií a se živly, lidovými léčivými prostředky, tradicí i novodobými poznatky - od pentagramu ke Kabale  a Bibli, posíleni Boží milostí.  Založili 1. Esoterickou školu v Čechách, která má již tradici a dobré jméno. Prožitková  forma plná objevné tvořivosti, osobní svobody, radosti, humoru a nových přátelství.  Setkávají se Ti, kdož jsou zrozeni z jedné Duše, poznávají se a radují, podporují se. Harmonická dispozice vytváří brzy pocit bezpečí a velice přátelskou atmosféru.

Kontakt