Kniha - Báječná cesta HADŽI-KI

autoři Marcela Chadžijská a Miroslav Hadaš

Dobře se čte a léčí !  

Kniha je již vyprodána. Dostupná již jen v elektronické podobě viz níže:

Sepsali jsme naše prožitky a zkušenosti z prvních dvou let naší spolupráce. V současné době - po sedmi letech, se na nás obrací stále více lidí, kteří mají podobné zkušenosti a lidí, které kniha oslovila, poléčila, či odkryla nové možnosti.

Dvojduše (ukázka z knihy)

Pokud bude vaše fyzické tělo obsahovat polovinu každého ze sedmi aspektů, máte možnost potkat své duchovní dvojče. Což znamená, že Vaše duchovní dvojče bude mít opět sedm aspektů avšak s opačnou polaritou. Tím doplní kompletní esenci společné Duše. Protože se jedná o lichý počet aspektů, vždy minimálně jedna převažující polarita určí výsledné pohlaví každého z obou jedinců. To znamená, že se v daném případě bude jednat v konečné fázi o ženu a muže.

Jedná se o oddělené vtělení - vzniknuvší ze stejné jiskry esence Duše. Jiskra se rozdělila do dvou těl se stejnými aspekty opačných polarit. Obvykle dvě takto vzniklé bytosti nejsou inkarnovány ve stejný čas, či ve stejné dimenzi - pouze pokud by se jednalo o abnormální okolnost.

Dvojduše je podobná dvěma odnožím vyrostlým z jednoho semene. Jestliže se setkají, pak pokračují rovnocenně bok po boku, naprosto chápajíce a podporujíce jedna druhou. Není mezi nimi nejasností, je zde naprostá důvěra a otevřenost, pramenící z prožitého vědomí sounáležitosti. Nemají spolu karmické dluhy. Mohou žít zcela samostatně, ale jejich setkání násobí jejich schopnosti a působí neskutečný pocit štěstí z absolutního sdílení. Toto vtělení je velice, velice, velice vzácné. Vzájemně demonstrují vnějším projevem vnitřní strukturu toho druhého v opačné polaritě.

Pro inkarnaci "duchovních dvojčat" je rozhodnuto vždy s konkrétním záměrem. Duše se tímto rozhodla získat velice speciální zkušenosti. Do doby než se setkají fyzická vtělení na Zemi, získávají odděleně vlastní zkušenosti. Při setkání dochází k porovnání energetických vlivů z těchto zkušeností mezi oběma jedinci a zároveň k jejich předání. Mnoho lidí bude zklamáno zjištěním, že "duchovní dvojče" není vhodným životním partnerem. Mezi oběma polaritami je sice abnormální energetický náboj, který vytváří současně i silné magnetické pole, to však obsahuje shodné prvky s opačnou polaritou. Pokud by došlo k trvalému spojení, vzájemné síly budou v permanentní harmonii - klidu, bez touhy po jakémkoliv poznání, bez touhy po zkušenostech a svazek by pozbyl smyslu. Proto u některých dvojic, které zaměnily své poslání za sexuální touhu, dochází po určitém čase k pocitu bezúčelnosti. Duše jako taková je stále dychtivá po nových zážitcích, což ji energeticky dotuje.

Naše elektrotechnické vzdělání nám předkládá možnost přirovnání k permanentnímu magnetu. Jestliže si představíme podkovu magnetu, kdy ohbí je společné pro obě poloviny -existuje mezi nimi silné magnetické pole. V tomto poli se zmagnetizuje téměř vše. Čím jsou obě poloviny blíž u sebe, tím se zvyšuje magnetismus, avšak úplným spojením mizí vzájemná přitažlivost.

V tomto tisíciletí - díky přestupu planety Země mezi posvátné Planety, což je onou abnormální situací, má být četnější setkání dvojduší se zvláštním posláním.

Rozvoj techniky umožňuje setkání lidí z kterékoliv části světa. Připouštějí se eventuality další inkarnace v jednom životě jedince, čili i další možnost, kterou vytváří esence Duše ve svém plánu pro setkání dvojduší a spřízněných Duší. Cílem všech těchto projektů je celková změna životních norem na Zemi. Nový věk (New Age) již nebude soustředěn na jedince, ale opět na skupinové soužití. Člověk se vzdálil člověku a snahou Vesmíru je opět dosáhnout vzájemnosti. Vyplývá to i z historického spirálového sledu evolučního rozvoje, který v protisměru vždy potkává předchozí linie pouze v jiném čase. Jedná se o přirozený a nevyhnutelný životní cyklus Vesmíru. K tomu je potřeba určitých změn vzorců chování tak, aby se staly přirozenými a proto dochází ke kompletní mutaci. Dvojduše k tomu výrazným způsobem přispívají. Manifestují, že setkání opačných polarit nemusí být pro uspokojení fyzických potřeb, ale pro vytvoření potenciálu třetí síly tvoření. Na změnu podmínek navazuje v podstatě ona diskutovaná změna struktury DNA, přizpůsobená vyšším vibracím. Je nutné brát tuto skutečnost na vědomí. Můžeme tomu věřit i nevěřit.

Je nutné také upozornit na nepříjemnou skutečnost, jestliže jedno z fyzických dvojčat zemře, dochází u druhého k velkému traumatizujícímu šoku. To vytváří limitující faktor pro odpoutání zemřelé části, která má snahu se neprodleně inkarnovat.

Může se stát, že se inkarnuje pouze jedna část dvojduše. Takové dítě vnímá ve svém nitru neskutečnou touhu po své druhé půlce, se kterou se chce setkat. Ve fyzické rovině se to projevuje tak, že se dostává do riskantních a život ohrožujících situací. Pokud nedojde k inkarnaci druhé části duše, je odhodlána žijící bytost pro uskutečnění setkání i zemřít. Tímto je možno vysvětlit nadřazenost setkání dvojduší všem pozemským svazkům. Je to důsledek přání všech aspektů - esence Duše.

Duchovní dvojčata se budou náhodou - nenáhodou nacházet a objevovat a plnit svá poslání. Snad je to odkaz dvojice, která v pozemských rovinách již není - manželů Tomášových. Na jejichž místě se objeví mnoho dvojic s velkým léčivým potenciálem. Léčitelskými dvojicemi se to nyní nejenom u nás, ale v celém světě hemží.

Obsah knihy:

ÚVOD

 • HADŽI-KI PRO LIDSTVO
 • SETKÁNÍ SE SVÝM DRUHÝM JÁ
 • OČISTA TĚLA I DUCHA
 • ZAČÁTEK PRÁCE VE DVOJICI
 • PROCES PROMĚNY
 • DUCHOVNÍ VZTAHY
 • MOŘE NÁS STÁLE PŘITAHUJE
 • DALI JSME JÍ JMÉNO HADŽI-KI
 • HADŽI-KI PŘIJÍMANÁ A LÉČIVÁ
 • JAK FUNGUJE HADŽI-KI
 • CHANNELINGY

ZÁVĚR

původní cena knihy je 178,- Kč 

Kniha Hadži-ki v pdf

Zadejte emailovou adresu pro zaslání knihy v pdf formě.