Průvodce RK

Průvodce rodinnými konstelacemi s novými podpůrnými metodami

 • čtivý průvodce pro samostatné úvahy s léčivou silou

 • hledání řešení a nadhledu nad životem

 • ujasnění psychologie vztahů a jejich vlivu na myšlení a jednání

  člověka a také na jeho zdraví

 • odtajnění a popis užívaných metod

 • nové vnímání životních situaci

  kniha vás vtáhne do děje, připomene vám osobní prožitky, zkušenosti a vlivy, do kterých jste se dostali vy nebo vaši přátelé. Zároveň vám ukáže, jak jednoduše se z těchto problémů můžete dostat.

Z obsahu knihy
 • Obsah
  Předmluva ...................................................................................... 5
  Úvod ............................................................................................... 6
  O nás .............................................................................................10
  1. část
  JE DOBRÉ VĚDĚT ....................................................................... 13
  Kvantování ..................................................................................... 14
  Fenomén zvaný konstelace ........................................................... 16
  Témata rodinných konstelací ......................................................... 21
  Konstelační strategie ..................................................................... 25
  Mozkové frekvence ........................................................................ 27
  Hierarchie Vesmíru a Přírodní zákony ........................................... 30
  2. část
  KONSTELACE ................................................................................. 33
  Druhy konstelací ...............................................................................34
  Rozlišení dle způsobu provedení .................................................... 36
  Individuální konstelace .................................................................... 39
  Konstelace v praxi ........................................................................... 41
  Vyzkoušejte sami ............................................................................. 55
  Příklady z konstelací našich studentů .............................................. 57
  3. část
 • Bloky v linii času ................................................................................ 65
 • Početí ................................................................................................ 66
  Dětství ............................................................................................... 76
  Dospívání .......................................................................................... 81
  Dospělost ........................................................................................... 86
  Partnerství .......................................................................................... 93
  Přechod, stárnutí, úmrtí ..................................................................... 96
  4. část.
  Autorské metody ............................................................................... 99
  Duchovní děloha ............................................................................... 100
  STO P-START ® ................................................................................ 106
Objednat lze přes E-shop zde