zářiče

10.07.2014 11:07

Každý předmět, každý obrazec, každé slovo, každá číslice, barva, každý člověk, zvíře. květina a slovo má své vibrace, své vyzařování. Něco nám říkají, informují naše buňky, naši DNA. Existují určitá pravidla. Některé obrazce, tvary vyzařují mnohem silněji. Vnímá je každý, aniž ví proč. Říká se tomu posvátná geometrie. Působí na nás, ovlivňuje nás.Lidé si často ani neuvědomují proč je módní v tom kterém období některá barva, tvary budov, výzdoba. Člověk si může myslet, že na to přišel sám, ale moudrá příroda, vesmírná inteligence nám přihrává to, co právě potřebujeme - ne jako jedinec, ale především jako celek.

Potom i volba barvy oblečení či pracovního loga je ovlivněna děním v celém vesmíru. Ano, pokud je nám dáno poznat tyto zákonitostí můžeme příznivě olivnit třeba rozvoj vnaší firmy nebo vylepšit náš vzhled, postavit dům na správném místě.