Chceme mít dítě 4.část

29.05.2009 11:49

Děti někdy bývají svědky hovorů dospělých, čtou různé knížky, vidí TV programy a v jejich podvědomí se také vytváří program. Vnitřní představivost dětí a zveličování situací díky nezralému pochopení vede k vnitřním traumatům

Bloky v podvědomí

Současná doba je velmi otevřená co se týče předvádění lidského utrpení a traumat v masmédiích. Děti se dostávají stále snadněji k informacím, které si mylně vykládají. Ono to tak bylo vždy, když chybělo láskyplné vysvětlení ze strany nejbližších – rodičů. Věřte, že rozsah vědomostí dětí o pohlavním životě, o plození dětí a porodech získaných z publikací nebo od kamarádů je vždy nedostatečný. Ona slavná věta „oni toho vědí víc než my“ je zavádějící, chybí tam neverbální komunikace, cit vložený rodiči do vyprávění třeba o tom, jak krásný zážitek je porod dítěte. Chlácholení, že to je sice bolestivé, ale ta bolest je přirozená a má svá pravidla.

 V našich poradnách se setkáváme poměrně často s blokem způsobujícím neplodnost a tím je “obava z porodu“. Je mnohem častější než blok „já to dítě neuživím“ ten se v současné době téměř nevyskytuje. Zato se častěji projeví obava zda  „zvládnu být rodičem“ nebo „dítě bude omezením“.

Dítě s přítelem

Možná jste si všimli, že věkové kategorie maminek se zvedly směrem ke třicítce.

 V porodnicích je čím dál méně maminek pod dvacet let. Lidé zavedli tzv. plánované rodičovství. Budují nejprve kariéru, bydlení a pak teprve plánují  dítě a kupodivu v mnoha případech teprve potom  možná svatbu. Setkali jsme se s mnoha případy, kdy se ono plánované rodičovství  nenaplňovalo. Těhotenství nepřicházelo. Lékařské vyšetření potvrdilo zdraví obou partnerů. Bylo nasnadě využít fenoménu voice dialogu nebo rodinných konstelací, díky kterým lze zjistit, na úrovni pocitů, co se vlastně děje. Můžeme si takto popovídat s potencionálním děťátkem, případně  s dítětem potraceným. V opakovaných případech, kdy partneři žili spolu pouze jako přátelé, se dítě obávalo narodit, mělo velký pocit nejistoty a nedůvěry. Celá situace se změnila v momentě, kdy potencionální rodiče prohlásili, „no my jsme uvažovali, že bychom se konečně vzali a pak uvidíme, pokud to nepůjde zažádali bychom o adopci“. V ten moment se představitel dítěte rozzářil a měl pocit silného tahu směrem k rodičům. Ano, tento trend doby, žít jako přátelé je možná v některém směru výhodný avšak  u obou partnerů vyvolává pocit otevřených vrátek „třeba potkám někoho lepšího“. Často je to způsobeno nezralostí jednoho nebo obou jedinců, kteří si chtějí prodloužit mládí a dobu experimentů, kdy nemusejí převzít plnou zodpovědnost za rodinu. Dítě však není experiment, „když to nevyjde, bude další“, duše dítěte to velice silně cítí a  bojí se. Rodina  představuje bezpečný domov pro děti, pro pokračování rodu. Děti jsou naším otiskem a hlavním předpokladem by měla být oboustranná velká touha vytvořit společný otisk a připravit také fungující plnohodnotnou rodinu vyzařující bezpečí. Potom i dítě, které se narodí nebude problematické a bude zdravé.

Vychutnat si těhotenství

Otevtěhotné s bříškemřenost doby má mnoho kladných stránek a je dobré je využít. Lidé si mohou těhotenství opravdu vychutnat. Je dávno pryč doba, kdy se  zastíral co nejdéle objem pasu, naopak fotografie gravidních bříšek jsou ty nejkrásnější. Je řada nosičů s nahrávkami hudby pro miminka, jsou kurzy kam chodí i tatínkové, aby mohli být u porodu, kdy je žena v největším ohrožení a potřebuje aby manžel byl u ní a podpořil jí. Porod je významná situace, která rodinu sbližuje. Tatínkové většinou vyprávějí „když jsme rodili“ – jednoduše rodí oba.

 

Marcela Chadžijská a Miroslav Hadaš