Co to jsou konstelace?

24.04.2014 14:09

 Prostý pozorovatel by řekl, to je nějaké divadlo! Jedná se o skupinovou terapii. Členové terapeutické skupiny si vzájemně pomáhají – na požádání přebírají dočasně role členů rodiny, spolupracovníků, partnerů. Konstelace fungují na základě fenoménu – tedy něčeho, co víme, že funguje, ale nelze prokázat jak. V daném případě pracujeme s fenoménem myšlenky. Myšlenka nemá rozměr, nepůsobí na ní tudíž časoprostor. Myšlenka vyvolává pocity. Zdá se neuvěřitelné, že myšlenkou můžeme přenést pocit bez ohledu na čas a prostor, ale je to tak. Deset let pracujeme s tímto fenoménem, byli jsme jedni z prvních v Českých zemích, kdo začal pracovat s rodinnými konstelacemi. Je to fascinující a vzrušující objevování souvislostí. Příběhy, které jsou si mnohdy v realitě podobné se rozvinou do netušených vazeb. Může to být z minulosti třeba ze čtvrtého nebo kolikátého kolena, ale může tu být i vazba do budoucnosti. Konstelace nelze dobře vysvětlit, ty se musí zažít. Ani pouhé pozorování vám nepřinese tolik, kolik zažijete, když jste, s vaším souhlasem, postaveni do nějaké role. Vše se odehrává v rovině pocitů. Náhle zjišťujete, že máte absolutně nové pocity, že to nejste vy a skutečně se ztotožňujete, jako ten herec s rolí člověka, o kterém nic nevíte, někdy nevíte ani jeho jméno…můžete být v roli praprapradědečka z matčiny strany. Tam mohla vzniknout příčina, kterou přebírá každé pokolení a často zahušťuje do neúnosného stavu. Pak přichází možnost a rozhodnutí „chci to řešit“. Konstelace rozkrývají mnohé zápletky. Bezpečí všech je však první podmínkou, která se klade na začátku každé akce. Neotvírají se věci, když si to nepřeje ten, koho se to týká.

    Díky rodinným konstelacím se uvolnilo napětí v mnoha rodinách, podařilo se vytoužené rodičovství, smíření s rodiči, sourozenci…….systemické konstelace pomáhají i v jiných záležitostech. Vztahy na pracovišti, úspěchy v podnikání, problémy s financemi, ale také s nemocemi. V současné době by mohly být finanční konstelace velmi aktuální.

     Velmi dlouho úspěšně kombinujeme konstelace s řadou dalších technik, jako je regrese, přijetí vnitřního dítěte, voice dialog, gestalt terapie – na člověka orinetovaná terapie, proces-terapie -práce s tělem… Dá se říci že dokážeme využít všech našich zkušeností a znalostí, a především na proces orientovaných  meta-dovedností. Příroda, člověk sám naznačuje, protože v nitru ví, co je pro jeho případ to nejsprávnější. Šaman vnímá celým tělem, je vtažen do děje a stává se jeho součástí, interpretuje aktuální pocity, tvoří spolu s klientem novou rovnováhu. Šaman – vědec, dokáže využít vzdělání i intuici, pravou i levou mozkovou hemisféru, zvyšuje možnosti.

     Frekventanti naší esoterické školy jsou překvapeni, když po roce studia dokáží fundovaně vést fenomenologické terapie, nejsou terapeuty, ale jsou citlivými průvodci na cestě osobního rozvoje.Náš záměr, zvýšit citlivost a uvolnit  kapacitu obou hemisfér, pro maximální využití osobních schopností a bezpečnou a rychlou transformaci, se daří. Následování proudu přírody je nazýváno na východě učením Tao. Je to základ našich učebních metod.  V souladu s přírodou, poznáním přírodních zákonů a jejich přijetím do života, přichází empatie, starostlivost, autentičnost, konguerence, být s klientem, nedirektivní přístup.takový přístup je příjemný oběma stranám, aje také pro obě strany přínosem.

     Budeme rádi, pokud vám objasnění některých pojmů pomohlo, třeba při rozhodování na vlastní cestě nebo se rozpustili některé obavy.           Vaši léčitelé Marcela Chadžijská a Miroslav Hadaš