Děti ze zkumavek, umělé oplodnění,adopce, potraty

01.09.2008 16:00

Diskutované téma, ke kterému se často vyjadřují  lidé, kteří nemají vlastní zkušenosti v tomto směru. Myslím, že ani muži nedokáží dokonale pochopit neskonalou touhu po mateřství. Pocity, žal a prázdno, které žena pocítí, když přijde o dítě. Žena se cítí ženou teprve tehdy, když se stane matkou a je ochotna pro to udělat a obětovat cokoli a být čímkoli.

Tak jak se zrychluje čas prožívání na této planetě, zahušťují se situace které naše populace prožívá. Karmické odžívání je také urychleno. Na spirále bytí kopírující tvar Země se dostáváme k pólu a jednotlivé úseky se tím stoupáním zkracují. Blížíme se k nulovému bodu prostupu do další dimenze. Tento úkaz je vzácný ve vesmíru, byť se periodicky opakuje. V časoprostoru je možné, aby si duše odpracovaly mnohem více karmických dluhů nežli jindy. Proto je velký zájem o inkarnaci zejména Duší, které skutečně mají šanci to stihnout za jediný život. Někdy pro ně stačí vtělení na zcela nepatrný úsek bytí a úkol pochopení je splněn.Toto jsou informace ze světa esoteriky. Nemusí se to takto vítězně jevit kupříkladu matce, která potratila nebo jí zemřelo dítě. Když žena přijde o děcko nebo se jí nedaří početí je to pro ni vždy jeden z nejnáročnějších a nejbolestnějších prožitků života.

Na rodinných konstelacích se často řeší traumata mezi matkou a nenarozeným dítětem, ať se již jedná o spontánní potrat či umělé přerušení těhotenství. Žena trpí pocity viny i když to neříká nahlas, vnitřně se trápí a často i onemocní. Její žal a selhání se ukládá v prsou, která byla připravena dávat a nyní mají přebytek. Mohou se tak prsa velmi zvětšit, může se vyskytnout mastitida – nezhoubné cysty a útvary nebo dokonce rakovina prsu. Při postavení rodinných konstelací nebo při rozhovoru s Duší nenarozeného dítěte matka ke svému úžasu často zjistí, že právě dítě, které se nenarodilo je tím nejšťastnějším ze všech dětí, protože potřebovalo pouze tuto specifickou zkušenost. Ale každé zrození má plán jiný a když se podaří jej splnit je Duše naplněna. Dušičky nenarozených dětí se pokoušejí dostat k rodičům, které si zvolily a tak pokud se to nepodaří napoprvé, zkoušejí to dále a různými způsoby i v těle adoptovaného dítěte. Jaká úleva při tomto zjištění.

Jindy se jedná o poslední inkarnaci Duše ženy nebo muže a pak vzniká neplodnost. Tuto eventualitu je dobré prověřit v případě, že se chystáme kupříkladu k umělému oplodnění, ať již z vlastních zdrojů, či ze zkumavky nebo i k adopci. Jedinec, kterému se nedaří početí je mnohdy inkarnován se zvláštními úkoly. Je proto velice důležitá duchovní příprava rodičů.

Snad nejšetrnější předchozí ošetření je potřeba u dětí ze zkumavky. Je zde mnoho záležitostí, které dítě bude ve svém životě cítit jako deficit. Žádný člověk nemůže nahradit genetického otce. Toto je první pravda, se kterou by měla rodina počítat. Je to stejné jako při adopci, kdy jediná genetická matka je ta, která porodila dítě a to je neměnný fakt. Skutečnost, že genetičtí rodiče se nedají suplovat a že rodina nemůže žít ve lži, je základem úspěšného pochopení úkolu náhradního rodičovství. Jedině tak může probíhat život rodiny v lásce a ve štěstí.

Pokud nedojde k vnitřnímu přijetí genetického otce, prochází takový jedinec životem s vleklými a závažnými problémy s autoritami. První autority nachází v rodině – otčím pak rovněž nemá šanci na přijetí a nakonec to bývá on kdo z rodiny odchází. Další problémy nastávají ve škole s učiteli, v práci s nadřízenými. Většinou nelze vyhnout ani problémům nestability v partnerství. A v závěru omezená schopnost sebepřijetí. Toto vše je možné třeba i dodatečně ošetřit...

Člověk by si měl pořídit dítě v momentě, kdy je jeho nitro naplněno láskou až přetéká a přivábí partnera, jehož srdce rovněž nestrádá. Tento pár pak sdílí lásku, kterou touží dávat dál. To je ten nejvhodnější okamžik plození. A je tudíž nejlepší šance na úspěch.  Ano, řeknete si toto je ideální stav, ale co když jsme toto dříve neznali a nadělali spoustu chyb, co teď když už je dítě na světě a my právě zjišťujeme různé problémy buď s jeho výchovou nebo zdravím. V tomto směru nebylo mnoho seriozních informací. O určitých věcech se nemluvilo. Nebyla potom jiná šance než-li vlastní zkušenosti. Dítě je na rodičích závislé a proto je dobré pro obě strany, aby se vědomě připravili na příchod dítěte a to zejména v případech výše uvedených.

Určitě vás všechny potěší, že nikdy není pozdě natolik, aby se nedalo zlepšit situaci. Je pravda, že v rodině je nejlepší, aby rodiče začali u sebe. To co jsme se naučili, to přebírají naše děti. Situace, které jsme sami nezvládli ve svém životě, tam kde máme deficit, nemáme co předat, se opakují.

Životní úseky se dají rozdělit na sedmiletá období ve kterých získáváme specifické životní zkušenosti a plníme své studánky lásky - své srdíčko pocitem štěstí a naplnění.

Než se narodíme jsme spojeni s Bohem a s matkou a vše co prožívá matka v průběhu těhotenství prožívá i dítě. Pokud je kupř.nechtěné nebo očekávané v obavách cítí to. Bojí se pak přijmout život a tuto nedůvěru si přináší s sebou do života. Často pociťuje v životě bezmocnost. Negativní vjemy z prenatálního období se zapisují do tzv. emoční inteligence jedince, stejně tak jako všechny další zkušenosti. V období od narození do sedmi let potřebuje každý rodiče, bezpečí od obou , od matky i otce. Stává se , že některý rodič chybí a nemusí to být celé dětství. Citový deficit vznikne i v případě častého pobytu otce nebo matky mimo domov apod. V dospělosti se to může projevit různě a třeba i tak, že dospělého člověka často bolí záda, protože se „nemá o koho opřít“ Řeknete si: „Jak se dá nahradit matka nebo otec, když mi umřeli? Chybí mi.“ Člověk potřebuje mít podporu někoho, kdo jej neodsoudí, kdo ho přijímá takového jaký je, komu může důvěřovat. Nechtějme to na partnerovi. Partner je partner a nemůže nám nahrazovat chybějícího rodiče, to neprospívá vztahu. Může to být ale klidně terapeut. Existuje řada metod ozdravujících období vývoje osobnosti. Jako velice příjemná a efektivní se nám jeví metoda, která vyplynula z našeho přístupu k lidem a faktu, že jsme dva terapeuti –a to muž a žena. Kombinací několika metod – abreaktivní terapie, dotekových technik, uzdravení vnitřního dítěte a působením specifické energie Hadžiki. Tuto metodu nazýváme Duchovní děloha. Kdo prošel touto Duchovní dělohou prožil zázrak znovuzrození a mnohdy i znovuzplození v harmonickém energetickém poli. Polaritní harmonizace používají léčitelské páry.

Dále bych ráda upozornila na skutečnost, že může být žena alergická na spermie, ale i na vlastní vajíčka. Alergie různého typu jsou nemocí doby a jsou často označovány jako neléčitelné. „Zaléčují“ se hormonálními prostředky, což zdraví opravdu nepřidá a problém nevyřeší. Sama jsem byla těžký alergik- astmatik. Zcela zodpovědně vám mohu sdělit, že alergie jsou léčitelné, stejně jako astma, bronchitida a spousta dalších nemocí označovaných jako chronické. Pokud chceme mít úspěch při umělém oplodnění nebo pokud nám to z různých důvodů nejde, je důležité v prvé řadě vyčisti organismus ženy i muže. Toxické látky překyselí organismus a v kyselém prostředí se spíše přemnoží hnilobné bakterie a zárodek zlikvidují. Rovněž zahlenění a plísně nepustí k sobě zárodečné buňky. Případy, kdy stačí úprava stravování jsou také poměrně časté.

Z celého srdce vám přeji příchod nové Dušičky.

Vaše Marcela Chadžijská