Strom života

12.05.2014 10:12

Každá filozofie, každá národnost má svoji představu o životě a snad kromě eskymáků z území polárního kruhu, kde stromy nerostou, ji všichni zobrazují ve formě stromu života. Také každý rodokmen vychází z podstaty stromu s korunou z větví a lísty, plody. Podle rodokmenu můžeme vystopovat původ celého rodu, jeho nadání a působení ve společnosti, jeho podoby, genetické bohatství. Tak i Vesmír má svůj rodokmen, strom života. Nejstarší učení, které se zabývá Stromem života Versmíru, Boha, Stvoření je kabalistické učení - Kabala. Na schématickém znázornění Stromu života, které údajně dostal Mojžíš na hoře Sinaj, jsou znázorněny božské síly a jejich zákonitosti, jejich působení. Znalosti o Stromu života nám pomáhají nalézt odpovědi na otázky týkající se čehokoliv v přírodě, v životě lidí, všeho živého i neživého. Podle tohoto schématu funguje neomylně Vesmír. Jsou to Vesmírné zákony, které se vyplatí znát. Porušení těchto zákonů okamžitě Vesmír vyrovnává. Pokud žijeme v rozporu s těmito zákony, pocítíme tuto nápravu jako nemoc, úraz, nepohodu nebo smrt. Nemusí to vždy zasáhnout přímo nás, ale naše blízké. Učení Kabaly je neskutečně zajímavá zábava na celý život. Žít podle Zákonu Vesmíru, podle Přírodních zákonů přináší pocit blaženosti, klidu a míru. Člověk prosperuje zcela samovolně. Je našim velkým přáním, aby takto dokázali žít všichni lidé na celém světě. Čím více budou lidé znát Přírodní zákony, tím více pochopí veškeré dění, tím více přispějí všichni k všeobecné lásce a  míru na Zemi. Proto učíme lidi žít podle Přírodních zákonů. I vy se můžete stát předavači těchto znalostí - Harmonického duchovního životního stylu - Hadži-ki.

Hadži znamená poutník, člověk, který prošel duchovní cestou / došel na boží hrob/ více méně něco jako titul Svatý muž - nezáleží na vyztnání - je to pradávná tradice.